...  
 
Custom Search
 
 
ธงชาติประเทศโปรตุเกส Portugal
7577 view
 Post Date:  2011-03-09 04:54:48

 

 

ชื่อทางการ             สาธารณรัฐโปรตุเกส (Republic of Portugal) 

เมืองหลวง              ลิสบอน (Lisbon)

ภาษาที่ใช้               โปรตุเกส มิแรนดา

 

 

 

ความเป็นมาของธงชาติประเทศโปรตุเกส Portugal

 

                โปรตุเกสตั้งอยู่บนคาบสมุทรไอบีเรียทางตะวันตกเฉียงใต้ของทวีปยุโรป เป็นประเทศที่มีความก้าวหน้าและความชำนาญในการเดินเรือในยุคสำรวจ

                สีเขียว หมายถึง ความหวัง สีแดง หมายถึง การปฏิวัติเพื่อก่อตั้งสาธารณรัฐตรงกลางธงเป็นรูปโล่ที่ระลึกเนื่องในโอกาสที่ก่อตั้งประเทศ และรูปลูกโลกท้องฟ้า หมายถึง ความชำนาญในการเดินเรือ

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ธงชาติประเทศต่างๆในทวีปยุโรป

 
แหล่งข้อมูลวิทยุสื่อสารและสายอากาศ
แหล่งข้อมูลออนไลน์
แหล่งข้อมูลดีๆออนไลน์
stainless steel wire
thailand shopping and trade  zone
thailand travles
easy antenna
otopzone
thailand  business  webs
thailand  hotel post free
thailand  vender list
thailand  vender list
thailand  vender list
ป้ายหินแกรนิต ป้ายหินอ่อน ช้างหล่อไฟเบอร์
thailand  bussiness web
kangzendirect
ติดต่อโฆษณา Tel.081-8690945 Email. : usa.tss@gmail.com