...  
 
Custom Search
 
 
คำขวัญประจำจังหวัดชัยภูมิ
478 view
 Post Date:  14/8/12 - 9:34:pm

คำขวัญประจำจังหวัดชัยภูมิ
เมืองชัยภูมิ ทิวทัศน์สวยรวยป่าใหญ่
มีช้างหลายดอกไม้งาม ลือนามวีรบุรุษ
สุดยอดผ้าไหม พระใหญ่ทวารวดี

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คำขวัญของจังหวัดต่างๆ ของไทย